Skip navigation
Ein Bauer bei der Orangenernte

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Какво означава "FAIRTRADE" и връзката му с плодовия сок?

Постигане на велики цели с един малък символ: етикетът FAIRTRADE гарантира, че земеделските стопани в развиващите се страни се радват на справедливи условия на труд. Днес Pfanner е най-големият партньор от гледна точка на обемите добит плодов сок и широката гама от продукти за справедлива търговия. Купуването на продуктите на Pfanner Fairtrade е начин да се направи един ценен принос в подобряването на условията на живот и труд на дребните фермери и работници в развиващите се страни. Тук можете да научите повече за това сдружение с нестопанска цел и да разгледате нашата гама от вкусни плодови сокове FAIRTRADE!