Skip navigation
Bäuerin bei der Ananasernte

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Могат ли продуктите на Pfanner да носят етикета FAIRTRADE, дори и когато не съдържат FAIRTRADE суровини?

Според стандартите на Fairtrade, плодовите сокове и чайове могат да бъдат произведени като балансирани обеми/непряка проследяемост в качеството като инструмент за провеждане на политиката за борба с бедността (тъй нареченото "балансиране на обемите"). В повечето случаи това се оказва неизбежно, тъй като съдържанието на продукта трябва да се смесва с друго съдържание по време на самата обработка. За да могат малките фермери и работниците в развиващите се страни да участват в системата FAIRTRADE, обемното балансиране на плодовите сокове е необходимост за провеждането на политиката за икономическо развитие. По този начин може да се допринесе за подобряване на условията на живот и труд на работниците и до значително насърчаване на работата по опазването на околната среда.

 

 

http://www.fairtrade.at/ueber-fairtrade/kontrolle-und-zertifizierung/rueckverfolgbarkeit-und-mengenausgleich/