Skip navigation

Filozofie

Cenná příroda pro cenný život

Jméno Pfanner znamená jedna rodina, jeden podnik, jedna značka a jedna filozofie: Vydáme ze sebe to nejlepší, abychom z darů přírody vyrobili kvalitní produkty. V centru pozornosti této filozofie jsou lidé a jejich potřeby, v našem případě chuť, požitek, zdraví a osvěžení. Důsledně dodržujeme vysoké standardy kvality u každé úrovně procesu výroby produktu, které jsou zajišťovány kontinuálním sledováním a kontrolou. Při výběru ovoce, jeho zpracování a stáčení nápojů zachováváme maximální pečlivost. Inovace, další rozvoj a neustálé zlepšování, jak ve formě nových produktů a nových požitků, tak prostřednictvím optimalizací všeho druhu, jsou podle našeho názoru projevem aktivně vedené značky. Tato cesta se osvědčuje: Během 160 let získala firma Pfanner důvěru milionů spotřebitelů.

Fakta

Společnost Hermann Pfanner Getränke GmbH byla založena v roce 1856 a je v úplném vlastnictví rodiny. Celkově patří k firmě 1000 pracovníků po celé Evropě. Od roku 1998 se obrat firmy ztrojnásobil, což způsobila zejména silná exportní ofenziva: Pfanner má výrobní závody v Ennsu (AT), Lauterachu (AT), Policoru (IT), Hamburku (DE) a Baru (UA) a dosahuje exportního podílu 80 %. Jen 20 % vyprodukovaného zboží zůstává v zemi, kde bylo vyrobeno.

pfanner-getraenke-zertifikate.png
Umsatz_Stand2024_en.png

Historie

Kořeny rodinné firmy Pfanner vedou až k Maxi Hermannu Pfannerovi, zpátky do roku 1856…

Udžitelnost a sociální odpovědnost

Mezinárodní působení

Odborné kompetence firmy Pfanner v oblasti ovocných džusů a šťáv a ledových čajů jsou ceněné po celém světě. Vorarlberský rodinný podnik má výrobní závody v Lauterachu, Ennsu, Hamburku, Policoru a Baru. Jen 20 % vyrobeného zboží zůstává v tuzemsku, zbývajících 80 % je exportováno do více než 80 zemí po celém světě. Hlavními trhy jsou Německo, Rakousko, Itálie a Česká republika.

[Translate to Tschechisch:] Standorte der Hermann Pfanner Getränke GmbH

Výroba

Pfanner klade velký důraz na standardy kvality ve firmě. Certifikací (ISO 2008:9001 a IFS) bylo úspěšně dosaženo ve všech závodech na nejvyšší úrovni. „Láska k ovoci jako základ vysoké úrovně kvality“ je odůvodněně prvním těžištěm vize firmy.

– vynikající řízení kvality
– nejmodernější závod v Evropě
– nejvyšší standardy kvality

IFS_Lauterach_Deutsch_ZER.png
www.qualityaustria.com/de/cert

Naše reklama

Pokud Peter Pfanner nestojí právě před kamerou při natáčení našich TV spotů, plní funkci jednatele a spoluvlastníka společnosti Pfanner GmbH. Firma jako Pfanner, která se upsala požitku a zdravému způsobu života a stala se tak rovněž velmi úspěšnou, bere své podnikání nepochybně velmi vážně. Také když se jedná o kvalitu nebo vztahy s našimi obchodními partnery a zákazníky, jdou žerty stranou. Ale produkty, které jsou spojené s takovým požitkem a radostí ze života, nemůžeme a nesmíme podle našeho názoru prezentovat příliš vážně, viďte?

In the mountains

Above the clouds

Pfanner Active

Pfanner Faitrade

The bear is back

Apple picking

Vize

– Láska k ovoci je již 160 let základem pro vysoký standard kvality v naší rodinné firmě.
– S kreativitou a inovační silou dosahujeme zdravého zážitku a požitku.
– Pracujeme se zajímavými zákazníky, partnery a dodavateli, kteří nás motivují, fascinují a jsou nároční. Komunikace je jasná a čestná k výhodě všech zúčastněných.
– Dále se rozvíjíme v souladu se společností, dbáme na udržitelnost a ochranu zdrojů a jednáme s našimi konkurenty s respektem.
– Společně vedeme všechny registry a neustále si ověřujeme své konání. Dnešní vavříny jsou kompostem zítřejšího dne.
– Se zařízeními a zdroji podniku zacházíme efektivně a zajišťujeme vysoké povědomí o nákladech ve všech oblastech.
– Máme podstatně vyšší příjmy než výdaje, přičemž k výdajům patří spravedlivá odměna za práci a budoucí investice na velmi vysoké úrovni.
– V administrativě, odbytu a výrobě nastavujeme standardy díky pečlivé práci, perfektní hygieně a nejnovějším technologiím.
– Považujeme chyby za výzvy, neboť jsou cennou zkušeností, která nám pomáhá být ještě lepší. Nezastíráme pravdu ani v kritických situacích.
– Pohybujeme se v kolegiálním, konstruktivním, turbulentním, ztřeštěném, smíchem naplněném prostředí, v němž se všichni vzájemně respektujeme a podporujeme.
– Podporujeme a motivujeme pomocí cíleného vzdělávání a rekvalifikací angažované pracovníky k podnětným impulzům a podnikatelskému smýšlení.

Nepracujeme u firmy Pfanner, jsme Pfanner.

Compliance

Compliance jako součást odpovědného řízení firmy

PFANNER se hlásí k eticky a ekologicky udržitelnému chování a k integritě ve své celkové obchodní činnosti. S tím spojené představy o hodnotách a standardy byly stanoveny v Etickém kodexu, který tvoří základ pro všechny obchodní činnosti a rozhodnutí. Jako základní součást podnikové kultury je závazný pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance skupiny PFANNER.