Skip navigation

Filozofia

Vzácna príroda pre vzácny život

Meno Pfanner predstavuje rodinu, podnik, značku a filozofiu: dávať zo seba to najlepšie s cieľom vyrábať kvalitné produkty z darov prírody. Stredobodom tejto filozofie sú ľudia a ich potreby; v našom prípade chuť, pôžitok, zdravie a osvieženie. Z toho vyplýva, že na každej úrovni výrobného procesu kladieme na kvalitu vysoké nároky, ktoré zaisťujeme neustálym pozorovaním a kontrolou. Pri výbere ovocia, jeho spracovaní a plnení u nás vládne maximálna svedomitosť. Inovácia, ďalší rozvoj a neustále zlepšovanie – nielen vo forme nových výrobkov a nových chutí, ale aj optimalizáciou akéhokoľvek druhu – sú v našom chápaní výrazom aktívne riadenej značky. Táto cesta sa vypláca: za 160 rokov si Pfanner získal dôveru miliónov spotrebiteľov.

 

 

Fakty

Spoločnosť Hermann Pfanner Getränke GmbH bola založená v roku 1856 a patrí do výlučného vlastníctva rodiny. V celej Európe podnik zamestnáva 1000 pracovníkov. Od roku 1998 sa obrat spoločnosti strojnásobil, čo spôsobila najmä silná exportná ofenzíva. Pfanner disponuje výrobnými závodmi v mestách Enns (AT), Lauterach (AT), Policoro (IT), Hamburg (DE) a Bar (UA) a podiel vývozu dosahuje 80 %. Iba 20 % vyrobeného tovaru zostáva v krajine pôvodu tovaru.

 

 

Umsatz_Stand2024_en.png

História

Korene rodiny Pfannerovcov siahajú až k Maxovi Hermannovi Pfannerovi a do roku 1856…

 

 

UDRŽATEĽNOSŤ A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Medzinárodne

Znalosť výroby ovocných štiav a ľadových čajov spoločnosti Pfanner oceňuje celý svet. Výrobné závody rodinného podniku z Vorarlberska sa nachádzajú v mestách Lauterach, Enns, Hamburg, Policoro a Bar. Len 20 % vyrobeného tovaru zostáva v tuzemsku, zvyšných 80 % sa exportuje do viac ako 80 krajín celého sveta. Hlavnými trhmi sú Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Česko.

 

 

pfanner-getraenke-standorte-in-ganz-europa.png

Výroba

Spoločnosť Pfanner venuje veľkú pozornosť štandardu kvality vo svojom podniku. Certifikácie (ISO 2008:9001 a IFS) úspešne získali všetky závody na najvyššej úrovni. Pretože „láska k ovociu ako základ vysokej úrovne kvality“ nie je stredobodom koncepcie podniku bezdôvodne.

- vynikajúce riadenie kvality
- najmodernejší závod v Európe
- najvyššie štandardy týkajúce sa životného prostredia

Reklama

Keď Peter Pfanner práve nestojí pred kamerou a nenakrúca naše televízne spoty, pôsobí ako konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Pfanner GmbH. Podnik ako Pfanner, ktorý sa upísal pôžitku a zdravému životnému štýlu a je v tom aj veľmi úspešný, bezpochyby vykonáva svoju činnosť s určitou vážnosťou. Ani vtedy, keď ide o kvalitu alebo vzťahy s našimi obchodnými partnermi a so zákazníkmi, nepoznáme žarty. Ale výrobky, ktoré sa spájajú s takým veľkým pôžitkom a radosťou zo života, nemôžeme a nesmieme, podľa nášho názoru, prezentovať príliš vážne – nemyslíte?

 

 

pfanner-getraenke-werbespot-in-den-bergen.jpg

In the mountains

Above the clouds

Pfanner Active

Pfanner Faitrade

pfanner-getraenke-werbespot-der-baer-ist-zurueck.jpg

The bear is back

pfanner-getraenke-werbespot-apfelernte.jpg

Apple Picking

Koncepcia

- Láska k ovociu, trvajúca už 160 rokov, tvorí základ vysokého štandardu kvality v našom rodinnom podniku.
- S kreativitou a vôľou inovovať dosahujeme zážitok spojený so zdravím a s pôžitkom.
- Pracujeme so zaujímavými zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi, ktorí sú pre nás výzvou, ktorí nás fascinujú a ktorí si vyžadujú všetko. Komunikácia je jasná a čestná, čo je výhodou pre všetkých zúčastnených.
- Naďalej sa vyvíjame v súlade so spoločnosťou, dbáme na udržateľnosť a ochranu zdrojov a so svojimi konkurentmi si pestujeme vzťah založený na rešpektovaní sa.
- Spoločne nasadzujeme všetky sily a neustále preverujeme svoje konanie. Neodpočívame na vavrínoch.
- S podnikovými zariadeniami a zdrojmi zaobchádzame efektívne a sme si veľmi dobre vedomí nákladov vo všetkých oblastiach.
- Prijímame podstatne viac peňazí ako vydávame, pričom k výdavkom patrí spravodlivá odmena za prácu a investície do budúcnosti na veľmi vysokej úrovni.
- V administratíve, predaji a vo výrobe určujeme pravidlá svedomitou prácou, perfektnou hygienou a najnovšími technológiami.
- Chyby pokladáme za výzvy, pretože sú to skúsenosti, ktoré nám pomáhajú zlepšovať sa.
- Preukazujeme odvahu hovoriť pravdu aj v kritických situáciách.
- Pohybujeme sa v kolegiálnom, konštruktívnom, turbulentnom, bláznivom prostredí plnom smiechu, v ktorom si jeden druhého vážime a navzájom sa podporujeme.
- Cielenými školeniami a ďalším vzdelávaním podporujeme angažovaných zamestnancov, ktorí dávajú podnetné impulzy a ktorí majú podnikateľské myslenie, a takých zamestnancov aj vyžadujeme.

Nepracujeme v spoločnosti Pfanner, my sme spoločnosť Pfanner.

Compliance

Compliance ako súčasť zodpovedného riadenia podniku

Spoločnosť PFANNER sa hlási k eticky a ekologicky udržateľnému správaniu, ako aj k integrite v rámci svojej celkovej obchodnej činnosti. Hodnotové predstavy a štandardy, ktoré s tým súvisia, sú stanovené v Kódexe správania, ktorý tvorí základ všetkých obchodných aktivít a rozhodnutí. Ako elementárna súčasť podnikovej kultúry je záväzný pre všetkých zamestnancov skupiny PFANNER.