Skip navigation
Landschaft mit Bäumen auf Streuobstwiese

Fruchtwissen

Čo znamená pečať BIO na ovocných šťavách?

Spoločnosť Pfanner má už roky certifikát BIO, a preto uvádza na všetkých BIOvýrobkoch pečať záruky BIO. Tým sa zaručí, že všetky sorty ovocia a zeleniny v biošťavách Pfanner pochádzajú zo starostlivo vyberaných biologických pestovateľských oblastí. Kontrolu vykonáva spoločnosť Austria BIO Garantie (ABG) oprávnená kontrolovať pravosť biologických produktov. Nepretržité kontroly sú zárukou dodržiavania veľkého množstva smerníc; od výrobcu až po spotrebiteľa. V ekologickom poľnohospodárstve sa v zásade nepoužíva génová technika, o. i. ani chemicko-syntetické ochranné prostriedky na rastliny ani minerálne dusíkaté hnojivá. Vďaka starostlivému lisovaniu a šetrnému zahrievaniu bez prídavku konzervačných látok alebo iných prísad sa zachováva prírodný charakter štiav.