Skip navigation
Louis Pasteur mit dem Pasteurapparat

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Как се съхраняват соковете?

Чрез нагряване на сока микроорганизмите, отговорни за процеса на ферментация в храната и напитките, биват деактивирани. Соковете на Pfanner се загряват достатъчно дълго за да предотвратят ферментацията и достатъчно кратко за да запазят вкуса, аромата и наличните - в тях - витамини. Бутилирането на продуктите се нарича „асептичен процес”, което означава, че той е напълно чист. Опаковката гарантира, че продуктът е защитен от достъпа на кислород и светлина, което гарантира дълъг срок на съхранение и годност на нашите продукти.