Skip navigation
Landschaft mit Bäumen auf Streuobstwiese

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Какво означават етикетите „био” поставени върху плодовите сокове?

Pfanner е сертифициран като био производител в продължение на много години и всичките му биологични продукти носят съответния етикет за качество. Този етикет гарантира, че всички плодове и зеленчуци, използвани за био соковете на Pfanner, произхождат от внимателно подбрани биологични райони. Austria BIO Garantie (ABG) е асоциация, която гарантира автентичността на биологичните продукти и именно тя удостоверява продуктите на Pfanner. Редовните проверки гарантират спазването на дадените инструкции и указания. Биологичното земеделие не е генетично модифицирано и не използва синтетични пестициди или торове с минерален азот. Това не само спомага за запазването на видовото разнообразие, но спомага и за опазването на околната среда.