Skip navigation

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Съдържат ли пластмасовите бутилки пластификатори?

За производството на нашите PET бутилки не се използват пластификатори. За да се гарантираме това, нашите доставчиците на материали биват стриктно наблюдавани. Нашите PET бутилки са в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС, който посочва точно кои материали могат да бъдат използвани от производителите, ограниченията, с които те трябва да се съобразяват и какви тестове да бъдат извършвани.

merit pay thesis statement dissertation writers in india homework book answers basketball homework academic essay writing sites doctoral dissertation assistance editors