Skip navigation
Sportliche Frau mit Pfanner Eistee in 0,5L PET-Flasche

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Съдържат ли пластмасовите бутилки пластификатори?

За производството на нашите PET бутилки не се използват пластификатори. За да се гарантираме това, нашите доставчиците на материали биват стриктно наблюдавани. Нашите PET бутилки са в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС, който посочва точно кои материали могат да бъдат използвани от производителите, ограниченията, с които те трябва да се съобразяват и какви тестове да бъдат извършвани.