Skip navigation
Christof Innerhofer mit Pfanner Pure Tea Flaschen

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНИТЕ ПЛОДОВЕ

Защо Pfanner продава някои свои продукти в бутилки от PET? Как можем да опишем тези употреба като придържане към принципите на устойчивостта и опазването на околната среда?

PET е практичен, лек и нечуплив материал. Ниското му тегло означава, че за транспортирането му е нужна много по-малко енергия, а това е от полза за околната среда. Ако потребителите изхвърлят бутилките от РЕТ съообразно препоръките, те могат да бъдат надлежно рециклирани и многократно използвани.