Skip navigation

Съгласие за обработка на лични данни

Съгласие за обработка на лични данни

Лични данни по смисъла на Европейския общ регламент за защита на личните данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Под обработка на данни се разбира всяка операция (например събиране, записване или съхранение), извършвана с тези данни.

При всеки контакт с PFANNER, независимо дали по електронната поща, телефона, пощата, факса или чрез формуляра за контакт на нашата уеб страница, на PFANNER се предоставят за обработка (евентуално и) лични данни. Обикновено това са най-малкото данни за контакт като името и адресът на изпращача.

Чрез кореспонденцията с PFANNER и свързаното с нея съобщаване на лични данни Вие се съгласявате изрично с обработката на тези съобщени лични данни от PFANNER, както и с предоставянето на тези данни на предприятията от групата PFANNER. Това съгласие за обработка на лични данни се извършва доброволно и не е свързано с изпълнението на договор. Ако съобщавате лични данни на трети лица, PFANNER приема, че имате право да дадете съгласие за обработката им. PFANNER ще обработва личните данни само за съответната цел, произтичаща от водената кореспонденция и след постигане на целта или при поискване отново ще ги изтрива, ако това не е в разрез със законовите срокове за съхранението им. Това съгласие може да бъде отменено неформално по всяко време.

Ако не сте съгласни с обработката на предоставените лични данни или се касае за лични данни на трети лица и Вие нямате право за даване на съгласие за обработката им, Ви молим да не предоставяте тези данни.

Информация по чл. 13 на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни

Зад PFANNER като отговорно лице за дейностите по обработката на данни стои

Hermann Pfanner Getränke GmbH (FN 314034 s)
Alte Landstraße 10
6923 Лаутерах, Австрия
Тел.: +43 (0) 5574/ 6720-0
Факс: +43 (0) 5574/ 6720-20
www.pfanner.com
officenoSpam(@)pfanner.com

с управители инж. Херман Пфанер, маг. Петер Пфанер, маг. Йохан Ланцингер, Манфред Бох Диплом по бизнес администрация Даниел Прал и инж. Гюнтер Фойстхубер като представители.

Обработката на данни служи единствено за преследваната(ите) със съответната водена кореспонденция цел(и). Обработка на данни се извършва по смисъла на чл.6 от Общия регламент за защита на личните данни единствено с цел изпълнението на правни задължения, изпълнението на договори или въз основа на горното съгласие за обработка. Това съгласие за обработка на личните данни може да бъде отменено по всяко време.

Обработваните лични данни се обработват за срока на целта и след това отново се изтриват. Свързаните с търговски сделки лични данни се съхраняват съобразно предвидените в данъчното законодателство срокове за съхранение. Всички останали лични данни се съхраняват само за необходимия срок на съответната цел на обработката. Най-късно след изтичане на всички законови срокове за съхранение личните данни се изтриват. Ако данните се предоставят чрез формуляра на уеб сайта, посочените данни се съхраняват шест месеца с цел обработка и в случай на последващи въпроси.

При писмено поискване се съобщават всички обработвани от PFANNER лични данни, свързани със субекта на данните и субектът на данните се информира подробно за обработката на посочените данни.

Ако от PFANNER се обработват грешни лични данни, същите може да се коригират с писмено искане в свободна форма. За целта се обърнете към officenoSpam(@)pfanner.com.

Ако съгласието за обработка на личните данни бъде отменено, личните данни се изтриват, освен ако това не е в разрез със законови задължения за съхранение или задължения във връзка със сключени договори. Тази отмяна не засяга обработката на личните данни преди получаването на искането за отмяна.

Не се предвижда предоставяне на личните данни на трети лица. Все пак поради целта на обработката на данни може да е необходимо и да се извърши предоставяне на други предприятия от групата PFANNER. Не се извършва предоставяне на личните данни на получатели в трети държави.

Съществува правото, с писмо до PFANNER в свободен текст обработката на лични данни да се ограничи до конкретни посочени цели.

Ако смятате, че PFANNER не изпълнява надлежно задълженията си, произтичащи от законодателството относно защитата на данните или че правата Ви, произтичащи от законодателството относно защитата на данните са нарушени по друг начин, можете да подадете жалба при компетентния за защитата на данните орган.

„Бисквитки” (Cookies)

За оптимизация на съдържанието уебсайтът използва т.нар. „бисквитки", това са текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват от наша страна анализ на използването на уебсайта. За тази цел генерираната от „бисквитката” информация за използването (включително съкратения Ви IP адрес) се прехвърля на нашия сървър и се съхранява с цел анализ на използването. Генерираната от „бисквитката” информация за използването на този уебсайт от Вас не се предоставя на трети лица. Вие можете да попречите на използването на „бисквитки” чрез съответна настройка на Вашия браузър. В този случай обаче е възможно да не можете да използвате всички функции на уеб сайта в пълен обхват.

Google Analytics

Уебсайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“. Генерираната от тези „бисквитки” информация за използването на уебсайта от Вас се прехвърля и съхранява на сървър на Google. По поръчка на оператора на този уеб сайт Google използва тази информация, за да анализира използването на уеб сайта от Вас, да изготвя отчети за активностите на уеб сайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и ползването на интернет за оператора на уебсайта. Можете да попречите на съхраняването на „бисквитки” чрез съответна настройка на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта в пълен обхват. Също така можете да попречите на записването на генерираните от „бисквитката” и свързани с Вашето използване на уеб сайта данни (вкл. Вашия IP адрес) при Google, както и на обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате плъгина за браузър, намиращ се на линка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=den). Подробна информация за условията за ползване и защитата на данните можете да видите на адрес http://www.google.com/analytics/terms/bg.html респ. http://policies.google.com/?hl=bg.

Също така уебсайтът използва т. нар. рекламна функция на Google, която позволява изготвянето на отчети от Google Analytics по демографски признаци и интереси. За тази цел за анализа се използва информация както от „бисквитките” на Google, така и от „бисквитките” на трети доставчици. Всички данни обаче ни се предоставят анонимизирани, така че не е възможно да се направи заключение за конкретни потребители. Ако не сте съгласни с това използване на съхраняваните „бисквитки”, можете чрез съответна настройка на Вашия браузър да предотвратите изцяло съхраняването на „бисквитки” или чрез инсталиране на посочения по-горе плъгин за браузър да блокирате анализа на Вашето потребителско поведение от Google Analytics.

Социални мрежи

На уеб сайта на PFANNER има интегрирани плъгини на социалните мрежи Facebook, YouTube и Instagram. Плъгините се разпознават по съответното лого или бутона „Like“ („Харесвам“) на уебсайта. Когато посещавате уеб сайта, чрез плъгина се осъществява директна връзка между Вашия браузър и сървърите на тези социални мрежи. При това се предоставя информация, че посещавате нашата страница от Вашия IP адрес. Ако кликнете на бутона „Like“, докато сте влезли със своя потребителски профил, можете да публикувате съдържанието от нашите страници във Вашия профил. По този начин съответната социална мрежа може да свърже посещението на нашите страници с потребителския профил. Обръщаме Ви внимание, че ние, като оператор на сайта, нямаме информация за съдържанието на предоставените на социалните мрежи данни, както и за тяхното използване от тези мрежи. Допълнителна информация се съдържа в декларациите за защита на данните на социалните мрежи на адрес de-de.facebook.com/policy.phphttps://www.youtube.com/t/privacy респ. https://help.instagram.com/519522125107875. Ако не желаете тези социални мрежи да могат да свържат посещението на страниците на PFANNER с Вашия потребителски профил, излезте от потребителския си профил.