Skip navigation

Prohlášení o ochraně dat

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace, které se vztahují k fyzické a identifikovatelné osobě. Pod pojmem zpracování dat se rozumí každý proces (např. zjišťování, evidence nebo ukládání), který se provádí s těmito daty.

Při jakémkoli kontaktu se společností PFANNER, např. e-mailem, telefonicky, poštou, faxem nebo prostřednictvím formuláře na domovských internetových stránkách, jsou společnosti PFANNER (případně také) doručeny osobní údaje. Přitom se zpravidla jedná alespoň o kontaktní údaje, jako jsou jméno a adresa odesílatele.

Korespondencí se společností PFANNER a s tím spojeným oznámením osobních údajů výslovně souhlasíte se zpracováním těchto oznámených osobních údajů společností PFANNER a se zprostředkováním těchto údajů společnostem skupiny PFANNER. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a nezávislý na plnění smlouvy. Pokud oznámíte osobní údaje třetích osob, vychází společnost PFANNER z toho, že máte oprávnění k souhlasu s jejich zpracováním. Společnost PFANNER bude osobní údaje zpracovávat výhradně pro účel, který vyplývá z korespondence, a po dosažení účelu nebo na vyžádání je opět vymaže, pokud to neodporuje zákonem předepsaným archivačním lhůtám. Tento souhlas lze kdykoliv bez předepsané formy odvolat.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním oznámených osobních údajů, nebo se jedná o osobní údaje třetích osob a nemáte oprávnění k souhlasu s jejich zpracováním, prosíme vás, abyste nám takové údaje nesdělovali.

Poskytování informací podle čl. 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Společnost PFANNER je jako subjekt odpovědný za činnosti zabývající se zpracováním dat

Hermann Pfanner Getränke GmbH (FN 314034 s)
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach, Rakousko
Tel.: +43 (0) 5574/ 6720-0
Fax: +43 (0) 5574/ 6720-20
www.pfanner.com
officenoSpam(@)pfanner.com

s jednateli Ing. Hermannem Pfannerem, Mag. Peterem Pfannerem, Mag. Johannem Lanzingerem, Dipl. Betriebsw Danielem Prahlem a Ing. Günterem Feusthuberem jako zástupci.

Zpracování dat slouží výhradně k účelu (účelům) sledovanému (sledovaným) příslušnou korespondencí. Zpracování dat dle GDPR probíhá výhradně ve smyslu čl. 6 za účelem splnění právních závazků, splnění smluv nebo na základě výše uvedeného souhlasu se zpracováním. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat.

Zpracované osobní údaje se zpracovávají na dobu trvání účelu a potom se opět vymažou. U osobních údajů vztahujících se k obchodnímu případu se tyto údaje archivují ve lhůtách pro archivaci dle daňového práva. Všechny ostatní osobní údaje se uchovávají jen na dobu potřebnou pro příslušný účel zpracování. Nejpozději po uplynutí všech zákonných archivačních lhůt se osobní údaje vymažou. Jsou-li údaje zprostředkovány prostřednictvím webových stránek, uloží se uvedené údaje za účelem zpracování a pro případ následných dotazů na dobu šesti měsíců.

Na písemný dotaz budou sděleny všechny osobní údaje vztahující se k příslušné osobě, které jsou zpracovány u společnosti PFANNER, a příslušná osoba bude podrobně informována o zpracování uvedených dat.

Jsou-li u společnosti PFANNER zpracovány chybné osobní údaje, budou na základě písemného požadavku bez předepsané formy opraveny. V takovém případě se prosím obraťte na adresu officenoSpam(@)pfanner.com.

Pokud souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, budou osobní údaje vymazány, pokud to neodporuje zákonem předepsaným archivačním povinnostem nebo povinnostem vyplývajícím z uzavřených smluv. Zpracování osobních údajů před doručením odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčeno.

Předávání osobních údajů třetí osobě není plánováno. Z účelu zpracování dat však může vyplývat, že je zprostředkování údajů jiným společnostem skupiny PFANNER nezbytné, a bude tak provedeno. Osobní údaje nebudou sdělovány příjemcům ve třetích státech.

Máte právo omezit zpracování osobních údajů prostřednictvím dopisu bez předepsané formy, zaslaného společnosti PFANNER, na určitý účel, který uvedete v dopise.

Pokud jste toho názoru, že společnost PFANNER neplní řádně svoje povinnosti vyplývající z práva na ochranu osobních údajů, nebo že vaše nároky v rámci práva na ochranu osobních údajů byly porušeny jiným způsobem, můžete podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Cookies

Webové stránky používají pro optimalizaci obsahů stránek takzvané cookies, což jsou textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a které nám umožňují analýzu používání webových stránek. K tomuto účelu jsou informace o použití, které byly vygenerovány soubory cookies (včetně vaší zkrácené IP adresy), přeneseny na náš server a uloženy pro analýzu použití. Informace vytvořené soubory cookies o vašem použití těchto webových stránek nebudou předány třetí osobě. Použití cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Může se však stát, že v takovém případě nebudou v plném rozsahu využitelné veškeré funkce těchto webových stránek.

Google Analytics

Webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané cookies. Informace vytvořené těmito soubory cookies o vašem použití těchto webových stránek se přenesou na server Google a tam se uloží. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb, spojených s použitím webových stránek a používáním internetu, provozovateli webových stránek. Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudou plně využitelné veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zakázat shromažďování dat vytvořených soubory cookies a vztahujících se k použití webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat společností Google tak, že na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče. Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na adrese https://policies.google.com/?hl=en.

Webové stránky dále používají takzvanou funkci reklamy Google, která umožňuje sestavení reportů služby Google Analytics podle demografických znaků a zájmů. K analýze se přitom používají informace z cookies Google i cookies třetích poskytovatelů. Veškeré údaje nám však jsou poskytovány v anonymizované formě, takže je nelze přiřadit určitým uživatelům. Pokud s takovým používáním uložených cookies nesouhlasíte, můžete na základě odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče zcela zakázat ukládání cookies nebo instalací již uvedených pluginů prohlížeče zakázat analýzu vašeho uživatelského chování, kterou provádí služba Google Analytics.

Sociální sítě

Na webových stránkách společnosti PFANNER jsou integrovány pluginy sociálních sítí Facebook, YouTube a Instagram. Pluginy lze identifikovat podle příslušných log nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na webových stránkách. Pokud navštívíte webové stránky, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé propojení mezi vaším prohlížečem a servery těchto sociálních sítí. Přitom se přenese informace, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Jestliže kliknete na tlačítko „Like“, zatímco jste přihlášeni ke svému příslušnému účtu, můžete obsahy našich stránek postovat na svém profilu. Příslušná sociální síť tak může návštěvu našich stránek propojit s uživatelským účtem. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel webových stránek nejsme obeznámeni s obsahem zprostředkovaných dat ani s jejich využitím sociálními sítěmi. Další informace jsou k dispozici v prohlášeních o ochraně osobních údajů sociálních sítí na adrese de-de.facebook.com/policy.php, https://www.youtube.com/t/privacy nebo https://help.instagram.com/519522125107875. Pokud si přejete, aby tyto sociální sítě nemohly návštěvu stránek společnosti PFANNER přiřadit k vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se prosím ze svého příslušného uživatelského účt