Skip navigation
divers Fruchtsäfte in Gläsern

Informace o ovoci

Čím se liší 100% džus od nektaru a ovocného nápoje?

100% džus je ovocný džus, který sestává ze 100 % z „tekutého ovoce“, to znamená, že jsou vyloučeny barviva a konzervační látky, stejně jako přidaný cukr. Ovocný džus však za sebou může mít dva různé způsoby zpracování. Jako „přímo vylisovaná šťáva“ se označuje v případě, že se po vylisování ovce přímo stáčí nebo se uskladní pro pozdější stáčení. Je-li na obale uvedeno „z koncentrátu“, odstraní se z čerstvě vylisované šťávy v zemi výrobce v podmínkách vakua voda. Opětovným naředěním vodou se z koncentrátu podobného sirupu opět stane ovocný džus.

Některé ovoce má přirozeně tolik ovocných kyselin nebo dužiny, že je nelze nabízet jako 100% ovocný džus, ale musí se přidáním vody a cukru upravit jako ovocný nektar. Sem patří např. černý rybíz, višně a banány. Přitom je u ovocného nektaru stanoven minimální podíl ovocné složky: mezi 25 až 50 % podle druhu ovoce. Ani ovocný nektar neobsahuje barviva nebo konzervační látky.

Ovocný nápoj naproti tomu slouží zejména k uhašení žízně, proto je zde žádoucí vysoký podíl vody. Ovoce zde v první řadě udává příchuť. Perlivé šťávy se vždy podle oblasti označují také jako „střik“. Nápoj se skládá z ovocné šťávy, minerální vody a kyseliny uhličité. Výchozí produkt ovocná šťáva podléhá stejným podmínkám jako 100% ovocný džus. Jablečný střik v dobré kvalitě tak má podíl ovocné šťávy cca 60 %.