Skip navigation

Compliance

PFANNER se obligă să adopte o conduită sustenabilă din punct de vedere etic și ecologic și să asigure integritatea în întreaga sa activitate economică. Valorile și standardele asociate au fost prezentate într-un Cod de conduită, care constituie baza pentru toate acțiunile și deciziile companiei. Ca o componentă elementară a structurii companiei, aceste cod este obligatoriu pentru toți angajații grupului PFANNER.

Grupul Pfanner susține (pe scurt) următoarele valori:

Utilizarea resurselor și sustenabilitatea | PFANNER este conștient de impactul activităților sale economice asupra mediului și își asumă responsabilitatea pentru mediu în mod activ. În baza prevederilor legilor privind mediul înconjurător, PFANNER lucrează în permanență la îmbunătățirea procedurilor și proceselor pentru a continua să reducă impactul ecologic al activității sale operaționale. Astfel PFANNER aduce o contribuție sustenabilă la conservarea unui mediu sănătos de viață și de lucru.

Integritatea și etica în viața de afaceri | PFANNER pune mare accent pe apreciere și sinceritate în relația cu partenerii de afaceri. Aceasta înseamnă în special Fairness în cadrul concurenței și discreție în ceea ce privește secretele companiei, alte date care trebuie protejate și informațiile confidențiale. Corupția, șantajul și luarea de mită nu sunt tolerate sub nicio formă la PFANNER.

Responsabilitatea socială | PFANNER s-a angajat să respecte și să protejeze pe deplin drepturile și nevoile fundamentale ale oamenilor, demnitatea și drepturile fundamentale ale angajaților, chiar și în țările în care cerințele legale nu iau în considerare sau nu iau în considerare integral aceste aspecte.

Calitate | Fabricarea produselor de cea mai înaltă calitate și furnizarea celor mai bune informații este un angajament al PFANNER față de partenerii săi de afaceri. Garantăm clienților noștri că vor primi produse sigure, impecabile din punct de vedere al igienei și de calitate superioară.

Respectarea legilor | PFANNER se obligă să respecte legile naționale și reglementările legale internaționale precum și alte prevederi interne și externe. Managerii noștri au datoria de a se asigura că în domeniile lor de responsabilitate nu au loc încălcări ale legii care ar fi putut fi prevenite prin supravegherea și organizarea adecvată.

Pentru a asigura monitorizarea și implementarea unei conduite conforme cu prevederile legale și reglementările, PFANNER a implementat un Compliance Management System. Compliance Management System înseamnă măsurile aplicabile pentru a asigura respectarea reglementărilor naționale și internaționale și pentru a evita încălcarea reglementărilor în cadrul concernului. Acesta trebui să sprijine îndeosebi un comportament corect din punct de vedere juridic al conducerii și angajaților.

Pentru a identifica eventualele abateri, cum ar fi mită, furt sau încălcări ale normelor de conduită la nivel intern, PFANNER pune la dispoziție un portal pentru sesizări (Whistleblowing). Angajații, partenerii de afaceri și clienții care identifică eventuale încălcări ale legilor, normelor sau principiilor de conduită pot raporta aceste informații la datele de contact de mai jos sau prin intermediul portalului de sesizări.

Sesizarea va fi primită de Compliance Officer – acesta va verifica imediat situația. Sesizările formulate prin intermediul portalului de sesizări pot fi transmise și complet anonim. Raportul dumneavoastră va fi procesat prin intermediul unei platforme de raportare externe din partea unui partener specializat. Mesajul poate fi vizualizat doar de către responsabilul de conformitate și nu este posibilă identificarea adresei IP. Au fost îndeplinite astfel toate premisele necesare din punct de vedere tehnic pentru a putea garanta anonimatul reclamanților. 

Abordăm toate sesizările cu atenția cuvenită și, dacă este necesar, adoptăm măsurile corespunzătoare. PFANNER garantează că sesizările sunt tratate confidențial.

 

Compliance Officer
legalnoSpam(@)pfanner.com

PFANNER HOLDING AG
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
+43 676 8775 5176