Skip navigation
Diverse Flaschen mit Konzentraten gefüllt

Fruchtwissen

Čo znamená „ovocná šťava z koncentrátu“?

Krajiny, z ktorých pochádzajú jednotlivé sorty ovocia, sú od spoločnosti Pfanner často veľmi vzdialené. Určité šťavy sa preto z hospodárskych a ekologických dôvodov spracúvajú na koncentrát ešte v tej krajine, z ktorej pochádza ovocie. Na tento účel sa zrelé plody oberú priamo v krajine, kde sa pestujú, a čerstvo obraté sa spracujú na šťavu s cieľom zachovať v maximálnej miere ich arómu, čerstvosť a vitamíny. Na základe často veľkej vzdialenosti oblasti pestovania od výrobných závodov spoločnosti Pfanner – napríklad pomarančová šťava pochádza z Brazílie, ananásová šťava z Thajska – sa plody lisované na šťavu spracúvajú priamo na mieste na koncentrát tým, že sa šťava zredukuje na 1/6 svojho pôvodného objemu. Koncentrovaním štiav sa znižuje zaťaženie životného prostredia, skladové kapacity a prepravné náklady, pretože z ekologického hľadiska by bolo neúnosné prepravovať 5/6 vody s vysokými nákladmi na energiu a vysokým zaťažením životného prostredia loďou cez oceány alebo kamiónom, keď túto vodu možno znovu pridať s nižšími nákladmi na ľubovoľnom mieste. Koncentrovanie okrem toho predlžuje trvanlivosť šťavy. Aby z koncentrátu ovocnej šťavy znovu vznikla pitná ovocná šťava, zlúči sa v závodoch spoločnosti Pfanner odstránená voda znovu s koncentrovanou ovocnou šťavou a ovocnou arómou. Šetrná pasterizácia udržiava šťavu bez choroboplodných zárodkov až k spotrebiteľovi, čím možno zabezpečiť celoročné zásobovanie ovocnou šťavou.