Skip navigation

Vedomosti o ovocí

Obsahujú plastové fľaše zmäkčovadlá?

Na výrobu našich PET fliaš sa vo všeobecnosti nepoužívajú žiadne zmäkčovadlá. Aby sme to mohli zaistiť, podrobujú sa dodávatelia materiálov spoločnosti Pfanner prísnym kontrolám. Naše PET fľaše zodpovedajú nariadeniu EÚ 10/2011, ktoré výrobcom okrem iného stanovuje presné materiály, medzné hodnoty a predpísané testy. Tieto medzné hodnoty dodržiavame, resp. ich ani zďaleka nedosahujeme.

dissertation sur un coeur simple de flaubert college essay promps where to order an essay doctoral thesis theology what is critical thinking essay