Skip navigation
Sportliche Frau mit Pfanner Eistee in 0,5L PET-Flasche

Fruchtwissen

Obsahujú plastové fľaše zmäkčovadlá?

Na výrobu našich PET fliaš sa vo všeobecnosti nepoužívajú žiadne zmäkčovadlá. Aby sme to mohli zaistiť, podrobujú sa dodávatelia materiálov spoločnosti Pfanner prísnym kontrolám. Naše PET fľaše zodpovedajú nariadeniu EÚ 10/2011, ktoré výrobcom okrem iného stanovuje presné materiály, medzné hodnoty a predpísané testy. Tieto medzné hodnoty dodržiavame, resp. ich ani zďaleka nedosahujeme.