Skip navigation
Christof Innerhofer mit Pfanner Pure Tea Flaschen

Fruchtwissen

Prečo predáva Pfanner niektoré svoje výrobky v PET fľašiach? Ako sa dá spojiť udržateľnosť a súlad so životným prostredím?

PET je praktický, ľahký a nerozbitný. Nízka hmotnosť má okrem toho za následok nízku spotrebu energie pri preprave, čo chráni životné prostredie. Ak spotrebiteľ vráti zálohovanú PET fľašu na recykláciu a tá sa recykluje, môže sa riadne zhodnotiť a donekonečna používať.