Skip navigation
Bäuerin bei der Ananasernte

Fruchtwissen

Smú byť výrobky Pfanner označené pečaťou FAIRTRADE, hoci obsahujú aj suroviny, ktoré nie sú FAIRTRADE?

Ako nástroj politiky rozvoja boja proti chudobe je v súlade so štandardmi FAIRTRADE možné vyrábať ovocné šťavy a čaje v hmotnostnej bilancii, príp. v nepriamej vysledovateľnosti (tzv. „mass balance“). Toto je vo väčšine prípadov nevyhnutné, pretože obsah výrobkov sa už počas spracovania musí zmiešať s inými obsahmi. Aby mohli byť malí roľníci a námezdní robotníci v pestovateľských krajinách napriek tomu súčasťou systému FAIRTRADE, predstavuje hmotnostná bilancia v prípade ovocných štiav nevyhnutnosť politiky rozvoja. Vedie to k zlepšovaniu životných a pracovných podmienok robotníkov a okrem toho to značnou mierou prispieva k podpore životného prostredia.